Jeugd

Geen enkele vereniging kan zonder aanwas van jonge leden. Zo ook Excelsior niet. Al zolang Excelsior bestaat worden er kinderen opgeleid om de vereniging verder op te bouwen en om natuurlijk samen muziek te maken.

AMV

In de groepen 4 van de Hietweide, de Oase en de Zaaier krijgen de kinderen AMV lessen aangeboden. Juf Nicole verzorgt deze leuke muzieklessen. Samen zingen, ritmes klappen/stampen,
spelen op boomwhackers, alles komt voorbij. Aan het eind van het AMV project volgt er altijd een afsluiting met het grote orkest.

Blazersklassen

In 2022 is Excelsior gestart met het geven van Blazersklassen in de groepen 5 en 6 van de Hietweide, de Oase en de Zaaier.
In 8 weken krijgen deze kinderen de eerste beginselen aangeleerd van het spelen op een blaasinstrument o.l.v. onze koper- saxofoon- en slagwerkdocenten. Aan het eind geven de kinderen een concert samen met het jeugdorkest en het grote orkest van Excelsior. Kinderen die door willen met muziekles geven zich op en stromen door naar de privé lessen en het jeugdorkest.

Jeugdorkest

Na de Blazerklas op school komen de kinderen die verder willen in het jeugdorkest. Samen met alle andere leerlingen van Excelsior krijgen zij de basis aangeleerd hoe het is om in een groep samen te spelen. Deze groep enthousiaste kinderen komt samen op maandagmiddag van 15.00 – 15.30 uur
in het Kulturhus in Twello.

Privélessen

Kinderen/volwassenen die verder willen met muziekles starten met privé lessen bij een van onze vakdocenten.